Capacitació Professional

Cursos enfocats a tots aquells que necessitin el Títol de Transport per dedicar-se al transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

Matèries relatives a l’activitat:

  • Elements de dret privat.
  • El transportista com a empresari mercantil.
  • Dret social.
  • Dret fiscal.
  • Gestió comercial i financera de l’empresa.
  • Accés al mercat.
  • Normes d’explotació i tècniques.