CAP (Certificat d’aptitud professional)

Certificat que habilita per a la realització del transport públic discrecional de viatgers i de mercaderies per carretera, obligatori des de l’11 de setembre de 2008 per a viatgers i a partir de l’11 de setembre de 2009 per a mercaderies.

Reial decret 1032/2007, del 20 de juliol

Realitzem cursos de forma periòdica tant d’obtenció com de renovació.
 
També gestionem la bonificació dels cursos CAP.

Curs per a l’obtenció

 

Curs per a la renovació

 

Qui no el necessita?

  • Vehicles els quals la seva velocitat màxima autoritzada no superi els 45 kilòmetres per hora.
  • Els que s’utilitzin per als serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els Cossos i Forces de Seguretat, o sota el control de les mencionades forces i organismes.
  • Els que s’estiguin sotmetent a proves en carretera per a finalitats de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s’hagin posat en circulació.
  • Els utilitzats en situacions d’emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
  • Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l’obtenció del permís de conduir o del certificat d’aptitud professional.
  • Els utilitzats per a realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies definit en l’article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.
  • Els que transportin material o equips per l’ús del conductor en l’exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.