ADR (transport de mercaderies perilloses)

Fem l’obtenció i renovació de totes les especialitats!

Cursos destinats a aquells conductors que transportin o vulguin transportar mercaderies perilloses i que han de obtenir o renovar l’autorització (5 anys) per conduir legalment aquests vehicles.

ADR Bàsic

Autoritza a transportar mercaderies perilloses (excepte explosius i radiactius) en vehicles que no siguin cisternes.
(És necessari per a l’obtenció de les altres especialitats).

ADR Cisternes

Autoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicles cisterna.

ADR Explosius

Autoritza a transportar matèries explosives.

ADR Radioactius

Autoritza a transportar matèries radioactives.

Important!!

L’autorització ADR té una duració de 5 anys i no es pot deixar caducar. Passada la data de caducitat es perd l’autorització i s’haurà de tronar a obtenir.

Es pot renovar dins del quart any.