Cap-P-B96.jpg

Autorització B96 > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Teorica-express

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autorització per portar un remolc major de 750 Kg. Amb el permís B, sempre que la MMA del conjunt excedeixi de 3.500 kg sense superar els 4.250 kg:

Per conduir un conjunt format per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc amb una massa màxima autoritzada que sigui superior a 750 kg, en el cas de que el conjunt així format excedeixi de 3.500 kg, sense superar els 4.250 kg, serà necessari superar les proves de control d’aptituds i comportaments. Aquestes proves podràn ser substituïdes per la superació d’una formació en els terminis que s’estableixin mitjançant l’Ordre del Ministre de l’Interior.

S’identificarà aquesta autorització amb el codi 96 en el permís.

< Permisos