Cap-P-B+E.jpg

Permís B+E > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Teorica-express

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autoritza a conduir:

– Conjunts de vehicules acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc o semiremolc amb una massa màxima autoritzada que no excedeixi de 3500 kg.

L’edat mínima per obtenir-lo serà de divuit anys complerts.

Només podrà ser expedit a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

< Permisos