Riscos laborals aplicats a la conducció

Conèixer mesures preventives fàcils d’implantar als llocs de treball, per evitar riscos inherents al treball com a conductor.

Consulti la programació dels cursos.