Cap-C-Capacitacio.jpg

Capacitació Professional

Cursos enfocats a tots aquells que necessitin el Títol de Transport per dedicar-se al transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

Matèries relatives a l’activitat:

  • Elements de dret privat
  • El transportista com a empresari mercantil
  • Dret social
  • Dret fiscal
  • Gestió comercial i financera de l’empresa
  • Accés al mercat
  • Normes d’explotació i tècniques

Consulti la programació de cursos.

< Cursos