CAP (Certificat d’aptitud professional)

Certificat mitjançant el qual superant els exàmens exigits habilita per a la realització del transport públic discrecional de viatgers i de mercaderies per carretera, obligatori des de l’11 de setembre de 2008 per a viatgers i a partir de l’11 de setembre de 2009 per a mercaderies.

El pla de formació consta

Formació inicial: 280 hores (accelerada: 140 hores)

Reial decret 1032/2007, del 20 de juliol

Dates de reciclatge

Els conductors exempts de la formació inicial, hauran de fer la formació contínua, amb una data màxima a la indicada a la taula:

Consultar la finalització del Número del DNI

Permís D1/D/D1+E/D+E

Acabat en 1 o 2 – Abans del 10/09/2011
Acabat en 3 o 4 – Abans del 10/09/2012
Acabat en 5 o 6 – Abans del 10/09/2013
Acabat en 7 o 8 – Abans del 10/09/2014
Acabat en 9 o 0 – Abans del 10/09/2015

Permís C1/C/C1+E/C+E

Acabat en 1 o 2 – Abans del 10/09/2012
Acabat en 3 o 4 – Abans del 10/09/2013
Acabat en 5 o 6 – Abans del 10/09/2014
Acabat en 7 o 8 – Abans del 10/09/2015
Acabat en 9 o 0 – Abans del 10/09/2016
 
Consulti la programació dels cursos.
Consulti el resultat del seu examen.

Qui no el necessita?

a) Vehicles els quals la seva velocitat màxima autoritzada no superi els 45 kilòmetres per hora.
b) Els que s’utilitzin per als serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els Cossos i Forces de Seguretat, o sota el control de les mencionades forces i organismes.
c) Els que s’estiguin sotmetent a proves en carretera per a finalitats de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s’hagin posat en circulació.
d) Els utilitzats en situacions d’emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
e) Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l’obtenció del permís de conduir o del certificat d’aptitud professional.
f) Els utilitzats per a realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies definit en l’article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.
g) Els que transportin material o equips per l’ús del conductor en l’exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.