ADR (transport de mercaderies perilloses)

Cursos destinats a aquells conductors que transportin o vulguin transportar mercaderies perilloses i que han de obtenir o renovar l’autorització per conduir legalment aquests vehicles.

BàsicAutoritza a transportar mercaderies perilloses (excepte explosius i radiactius) en vehicles que no siguin cisternes (És necessari per a l’obtenció de les altres especialitats).

CisternesAutoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicles cisterna.

ExplosiusAutoritza a transportar matèries explosives.

RadioactiusAutoritza a transportar matèries radioactives.