ADR (transport de mercaderies perilloses)

Fem l’obtenció i renovació de totes les especialitats!

Cursos destinats a aquells conductors que transportin o vulguin transportar mercaderies perilloses i que han de obtenir o renovar l’autorització per conduir legalment aquests vehicles.

ADR Bàsic

Autoritza a transportar mercaderies perilloses (excepte explosius i radiactius) en vehicles que no siguin cisternes.
(És necessari per a l’obtenció de les altres especialitats).

ADR Cisternes

Autoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicles cisterna.

ADR Explosius

Autoritza a transportar matèries explosives.

ADR Radioactius

Autoritza a transportar matèries radioactives.